Drie cao-loontabellen aangepast aan minimumloon

18-12-2018

Een drietal cao-loontabellen worden aangepast aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2019. 

Het betreft:
  • Loonschalen per 1/17 juni 2018 Industriële bakkerij – functiegroep: commercie (artikel 9 cao) - 
  • Loonschalen per 1/17 juni 2018 Ambachtelijke bakkerij – functiegroep: commercie (artikel 9 cao)
  • Loonschaal 1A (Bijlage F – CAO Bijlage)
U treft de loonschalen in onderstaande Pdf-documenten aan.