Nieuwe pensioenpremieverdeling

09-01-2019

De cao-partijen zijn akkoord gegaan met het voorstel van het Bedrijfspensioenfonds Bakkersbedrijf om  de 14% over de salarissom te vertalen naar een feitelijke pensioenpremie voor 2019 van 24,5% over de pensioengrondslag.

De cao-partijen kiezen voor de nieuwe pensioenpremieverdeling per 1 januari 2019:

 
Werkgevers            0,0637295       + 15,55%        = 15,6137295% = 15,61%
Werknemers     

                   
0,0362704       + 8,85%          = 8,8862704%

0,0999999       + 24,4%          = 24,4999999% 
= 8,89%

= 24,5%
Vitaliteitsregeling    
Werkgevers   0,0673360       + 16,43%        = 16,497336%   = 16,50%
Werknemers              0,0326639       + 7,97%          = 8,0026639%

0,0999999       + 24,4%          = 24,4999999%
= 8,00%

= 24,5%