Arbocatalogus Industriële Bakkerijen

In de arbocatalogus hebben de vakorganisaties FNV en CNV Vakmensen met de NVB afspraken gemaakt over de arbeidsomstandigheden en de veiligheid in de industriële bakkerijen in Nederland. Op de website www.arbocatalogus.nl zijn de voornaamste arbeidsomstandigheden te vinden die aan bod komen bij het maken van brood- en banketproducten.

Een van de onderdelen is fysieke belasting. Mocht er sprake zijn van het niet naleven van de afspraken rondom de maximale tilhoogte Broban-kratten dan kan onderstaand klachtenformulier worden ingevuld. Na invulling kan dit formulier worden toegezonden aan:

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden in het Bakkersbedrijf
Antwoordnummer 4092
3500 VB Utrecht
aca@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl