banner_ambacht11.jpg 30547-1_SFB-nieuwe-header2.jpg banner_ambacht21.jpg 30547-1_SFB-nieuwe-header1.jpg banner_personeel.jpg
1 2 3 4 5

ZOEKEN

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf van alle bakkers, voor alle bakkers

De Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, beter bekend als ‘het Sociaal Fonds’, bestaat al enige tijd. Maar wat is het precies? En wat doet het? Dit artikel is de aftrap voor regelmatige informatie over alle gesubsidieerde regelingen en projecten in de bakkerijbranche, en een uitnodiging om ideeën en suggesties te delen die de bakkerijbranche kunnen versterken.

Cao Bakkersbedrijf 1 april 2019

Bekijk hier de cao-tekst en -loontabellen met toeslagen.

 

Persoonlijke opleidingsvoucher

In 2018 hebben de cao-partijen een persoonlijke opleidingsvoucher (€ 200,- bij fulltimedienstverband, parttimers ontvangen een evenredig gedeelte hiervan) aangeboden aan alle werknemers in dienst van een (banket)bakkersbedrijf. Op dit moment (03-02-2020) staat het aantal aanvragen voor een persoonlijke opleidingsvoucher op 174. 

CAO PAWW Bakkerijsector is gestart op 1 februari 2019

De WW- en WGA-uitkeringen zijn aangepast. Wat betekent dit voor werknemers en werkgevers? Wordt een werknemer na 1 januari 2016 werkloos of langdurig ziek en werkt hij/zij langer dan 10 jaar? Dan is de duur van WW- of WGA-uitkering verkort. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen, doordat de werknemer minder lang een WW- of WGA-uitkering ontvangt. 

Premiepercentages

06-01-2020

Bekijk hier de premiepercentages 2020. 

 

Onderhandelaarsresultaat CAO

20-11-2020

Lees hier het onderhandelaarsresultaat van 17 november 2020 dat met een positief advies c.q. positieve grondhouding wordt voorgelegd aan de achterbannen van de werkgevers- en werknemersorganisaties in het bakkersbedrijf.

Hervatting premie-inning Sociaal Fonds

09-10-2020

Iedere maand of iedere vier weken betaalt u premie aan Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Rond 26 juli 2019 ontving u een brief waarin u werd geïnformeerd dat deze premie tijdelijk (15 maanden) werd stopgezet. Vanaf november 2020 hervatten wij het innen van de premie.

 

Stichting PAWW hervat incasso

21-09-2020 

De Stichting PAWW heeft bij het uitbeken van de coronacrisis de incasso van werknemersbijdragen tijdelijk opgeschort voor het Bakkersbedrijf. Inmiddels wordt de incasso weer hervat en daarover wordt een brief verzonden waarvan u het concept verderop in dit artikel aantreft.