Doelstellingen

In grote lijnen houdt het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf zich bezig met de volgende deelgebieden:

A. Scholing, vormings- en ontwikkelingswerk;
B. Arbeidsomstandigheden;
C. Arbeidsvoorwaarden in de CAO Bakkersbedrijf;
D. Arbeidsmarkt;
E. Arbeidsverhoudingen.

In onderstaande pdf worden per deelgebied verschillende doelstellingen weergegeven. 
Heffing
De benodigde gelden voor het financieren van de verschillende activiteiten, verkrijgt het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf uit een heffing over de loonsom van de bakkersbedrijven. Deze heffing is vastgelegd in de CAO Bakkersbedrijf, die door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend is verklaard.