Persoonlijke opleidingsvoucher

Een leven lang leren loont! Onderstaand formulier maakt een eerste stap of een vervolgstap hiervoor eenvoudiger. Je ontvangt een vergoeding van € 200,- (bij full time dienstverband, bij parttimers een evenredig gedeelte hiervan) als bijdrage in de kosten van een door jou te kiezen opleiding, training of cursus. Dit geldt voor alle werknemers in dienst van een (banket)bakkersbedrijf volgens de CAO Bakkersbedrijf.

De vergoeding kan worden gebruikt voor opleidingen, trainingen of cursussen waardoor je kan groeien in je (toekomstig) werk binnen of buiten de (banket)bakkerij. Het bestuur van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf bepaalt daarom na ontvangst van het aanvraagformulier of de opleiding, training of cursus een toegevoegde waarde heeft voor de arbeidsmarkt.

Dit is een initiatief van werknemersverenigingen CNV Vakmensen en FNV en de werkgeversverenigingen NVB (industriële bakkerijen) en NBOV (ambachtelijke bakkerijen). De afspraken hierover liggen vast in de cao bakkersbedrijf (art. 25.4).

Overige voorwaarden en bijzonderheden
  • 1 voucher per opleiding/training of cursus per werknemer.
  • Aanvang opleiding/training in kalenderjaar 2020/2021.
  • De kosten van trainingen van de Nationale Bakkerij Academie (NBA) worden met de voucher vergoed tot 45% van de kosten plus BTW. De waarde van de voucher kan dan mogelijk hoger zijn dan € 200,-
  • De voucher geldt niet naast of bovenop gesubsidieerde opleidingen, trainingen of cursussen.
  • Na bevestiging van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB) vermeldt je werkgever de persoonlijke opleidingsvoucher als een gerichte vrijstelling in de salarisadministratie.
  • Het SFB stelt vast dat opleiding/training is gevolgd (bewijs van deelname).
  • Uitbetaling vindt plaats na aanleveren van de factuur/het bewijs van deelname. Wanneer dit niet binnen 6 maanden na afronding opleiding/training gebeurt, vervalt het recht op een vouchervergoeding.
  • Persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld (anders dan voor controlewerkzaamheden van accountant en Belastingdienst).
  • Persoonsgegevens worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor de uitvoering van de regeling persoonlijke opleidingsvoucher, tenzij werknemer hiervoor uitdrukkelijk (per email) toestemming verleent.
  • In mei 2021 (cao-onderhandelingen) wordt besloten of deze regeling wordt voortgezet, aangepast of afgeschaft.
Aanmeldingsformulier Persoonlijk opleidingsvoucher
Voornaam werknemer:  
Initialen werknemer:  
Achternaam werknemer:  
Adres werknemer:  
Postcode werknemer:  
Woonplaats werknemer:  
E-mail werknemer:  
Telefoon werknemer:  
Geb. datum werknemer:  
Burgerservicenr werknemer:  
Banknr. werknemer:  
Naam werkgever:  
Contactpersoon werkgever:  
Adres werkgever:  
Postcode werkgever:  
Vestigingsplaats werkgever:  
Werkgeversnr Sociaal Fonds:  
E-mail werkgever:  
Telefoon werkgever:  
Arbeidsduur (uren per week):  
Datum opleiding/training:  
Naam opleiding/training:  
Omschrijving opleiding/training:  
Onderbouwing opleiding/training:  
 
Typ de tekst die u in de afbeelding ziet over in het veld: