Subsidiebestek

Het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf hanteert voor de toekenning en het beheer van subsidies dit subsidiebestek. In dit subsidiebestek worden alle voorwaarden en voorschriften voor de subsidieverzoek, uitvoering, verantwoording en aanvullende rechten en plichten samengevat.