Stichting Bedrijfsopvolging Bakkerij

11-04-2019


In december 2018 is de Stichting Bedrijfsopvolging Bakkerij opgericht. Deze stichting heeft het doel om bedrijfsopvolging in de bakkerijbranche en een toename van overdrachten van ambachtelijke bakkersbedrijven te stimuleren.

Per 1 december 2018 is Babiche van de Loo als projectcoördinator aangesteld. Haar focus ligt op het binnen en buiten de bakkerijbranche stimuleren van de werving van kandidaten voor een toekomst als zelfstandig bakkerij-ondernemer.

De stichting is een branche breed gedragen, gezamenlijk initiatief van de volgende 12 organisaties in de bakkerijbranche: Topbakkers, Ambachtsbakker, Patisserie College, NBOV, Stichting Echte Bakkersgilde, NEBAFA, NBA, Bakeplus, FoodResult, Beko Advies, TenBa, Krediet Unie bakkerijondernemers

Inmiddels is ook contact gelegd met Marc Schoorel (voorzitter Werkgroep Directeuren Voeding) en Rico Vervoorn (MBO-Raad) om met scholen de samenwerking te zoeken voor leerlingen en afgestudeerde leerlingen van de opleiding Ondernemer Bakkerij en Leidinggevende Bakkerij (beiden niveau 4). Een zeer geschikt platform voor kandidaat ondernemers in de bakkerijsector. Scholen zien mogelijkheden om gestalte te geven aan een extra keuzedeel bedrijfsopvolging en het contact met afgestudeerde leerlingen te onderhouden (“alumnibeleid”).