Tijdelijke premiestop Sociaal Fonds

23-07-2019

Iedere maand of iedere vier weken betaalt u premie aan Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Rond 26 juli ontvangt u een brief waarin wij u informeren dat deze premie tijdelijk wordt stopgezet. 

Waarom wordt de premie tijdelijk stopgezet?
Het bestuur van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf heeft dit besloten om aanvullende vermogensvorming tegen te gaan.
 
Wat betekent dit voor u?
De laatste nota die u ontvangt, heeft betrekking op periode 6/mei 2019. Deze nota ontvangt u in de maand juli 2019. De nota’s welke betrekking hebben op periode 7/juni 2019 tot en met periode 9/augustus 2020 worden niet verzonden. U ontvangt de eerstvolgende nota pas volgend jaar van ons. Namelijk over periode 10/september 2020 die in de maand november 2020 wordt verzonden.
 
Het is belangrijk dat u de loongegevens van uw werknemers blijft aanleveren via het werkgeversportaal. Deze gegevens hebben wij onder andere nodig voor de beoordelingen van subsidieverstrekkingen. Correcties over de periodes van vóór juni 2014 kunt u nog aanleveren. Na verwerking kunt u hier nog een correctienota over ontvangen. 
 
Wat moet u verder weten?
Voor uw werknemers verandert er niets. 

Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact met ons op via 050 522 50 15. Wij zijn beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur uw e-mail naar sociaalfonds@bakkerspensioen.nl. Als u  belt of mailt, vermeld dan  uw werkgeversnummer. Wij kunnen u dan  beter van dienst zijn.