Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf van alle bakkers, voor alle bakkers

27-09-2019

De Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, beter bekend als ‘het Sociaal Fonds’, bestaat al enige tijd. Maar wat is het precies? En wat doet het? Dit artikel is de aftrap voor regelmatige informatie over alle gesubsidieerde regelingen en projecten in de bakkerijbranche, en een uitnodiging om ideeën en suggesties te delen die de bakkerijbranche kunnen versterken.

Hoe zat het ook alweer? 
Even terug naar de basis: de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf is opgericht door de cao-partijen: de werkgeversorganisaties NVB (industriële bakkerijen) en NBOV (ambachtelijke bakkerijen) en de werknemersorganisaties FNV en CNV. In artikel 56 van de CAO Bakkersbedrijf is geregeld dat de werkgever een jaarlijkse bijdrage moet betalen van 1% van het jaarloon in zijn bakkerij. Deze bijdrage is verplicht voor alle werkgevers, ook als zij geen lid zijn van de werkgeversorganisaties. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt deze verplichting tot betaling vast voor 5 jaar. Dat heet de algemeen-verbindend-verklaring, en deze wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Van alle bakkers, voor alle bakkers?
De bijdrage voor het Sociaal Fonds zou je ook bakkersbelasting kunnen noemen. Geld van alle bakkers, voor alle bakkers. Was het maar zo simpel! Omdat de overheid de cao-partijen helpt de verplichte bijdrage te innen, moeten deze partijen zich aan allerlei regels houden. Het geld mag bijvoorbeeld niet alleen maar op een spaarrekening worden opgepot, maar moet besteed worden aan ‘bestedingsdoeleinden’ die in de huisregels (statuten) zijn omschreven. De accountant moet aan het einde van het kalenderjaar verklaren dat het geld volgens de regels (rechtmatig) is uitgegeven en het bestuur moet vaststellen (beleidsmatig) of de bakkerijbranche ook echt voordeel heeft gehad van de uitgaven 

Waar kent u het Sociaal Fonds ook alweer van?

Een greep uit de activiteiten die het subsidieert:
Het gaat om veel geld
Het Sociaal Fonds ontvangt jaarlijks een behoorlijk bedrag. De vertegenwoordigers van de cao-partijen in het bestuur moeten onderling besluiten waaraan dat geld wordt uitgegeven. Wat is nuttig voor de bakkerijbranche en wat niet? Moet er iets worden ontwikkeld wat nog niet bestaat (initiëren en investeren), of moet een bestaande regeling worden gestimuleerd (subsidiëren)? Omdat het geld van alle bakkers is, moeten de gesubsidieerde regelingen of projecten ook toegankelijk zijn voor alle bakkers. Soms wordt bij het Sociaal Fonds subsidie gevraagd voor een training die specifiek is gemaakt voor één bakkersbedrijf. Het bestuur wijst zo’n aanvraag dan af, omdat slechts één bakkersbedrijf van deze subsidie kan profiteren. 


Meedenken, meebesluiten
Wat is goed voor de bakkerijbranche? Welke projecten zijn te duur? Wat draagt bij aan goede arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden in het bakkersbedrijf? Is de cao voldoende duidelijk en toepasbaar? En hoe zit het met de naleving? Waarom wordt de persoonlijke opleidingsvoucher van € 200 zo weinig gebruikt? Is Bakkerspedia ook echt de ‘Google’ van de bakkerijvaktechniek geworden? Wanneer wordt opleiden en trainen een vaste begrotingspost in het bakkersbedrijf? Over dit soort onderwerpen gaat het in het Sociaal Fonds; onderwerpen die elke bakker aangaan, want het gaat over geld dat ook door u wordt opgebracht. Door lid te worden van een van de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties, besluit u - via uw cao-partij - mee over de uitgaven van het Sociaal Fonds. Bent u geen lid, dan kunt u het bestuur adviseren, via info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl.

Alle adviezen worden verzameld en vormen een vast agendapunt in de bestuursvergadering.