Overgangsregeling Werkgever Vitaliteitsregeling opengesteld voor 2019

31-01-2020

Cao-partijen hebben op 28 januari 2020 besloten de Overgangsregeling werkgever (artikel 45.9 cao) en de Overgangsregeling werknemer (artikel 45.10 cao) open te stellen voor het jaar 2019.

Overgangsregeling werkgever
De werkgever die in 2019 meer dan 10% van zijn loonsom uitkeert aan medewerkers die aan de vitaliteitsregeling deelnemen, komt in beginsel in aanmerking voor een financiële compensatie. 

De werkgever kan hiervoor in het eerste half jaar 2020 een verzoek indienen door middel van een Melding Aanvraag Overgangsregeling Werkgever Vitaliteitsregeling (Bijlage G5). De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden beoordeelt de aanvraag. De werkgever ontvangt de compensatie uiterlijk in het derde kwartaal van 2020. Deze overgangsregeling dient de toegankelijkheid van de regeling te vereenvoudigen. Cao-partijen bepalen in het najaar 2020 of deze overgangsregeling wordt verlengd.

Overgangsregeling medewerker
De medewerker die 
  • vanaf 1 januari 2016
  • binnen 5 jaar voorafgaande aan de ingangsdatum van zijn mogelijke deelname aan de vitaliteitsregeling (leeftijd 55 t/m 59 jaar) 
  • wordt ontslagen en 
  • rechtens aanspraak maakt op een transitievergoeding of een sociaal plan, ontvangt vanaf 1 januari 2016 tot de ontslagdatum een vergoeding. 

De vergoeding is:
  • de seniorendagen,
  • jubileumdagen en 
  • 1 extra vakantiedag ‚Äč
  • die in de cao voor het bakkersbedrijf van toepassing waren van 1 april 2015 tot 1 januari 2016 (Besluit d.d. 18 maart 2016, Staatscourant 2016, nr. 8446). 

Een na 1 januari 2016 gegeven gratificatie langdurig dienstverband kan van de vergoeding worden afgetrokken. Deze overgangsregeling heeft betrekking op het jaar 2019. Cao-partijen bepalen in het najaar 2020 of deze overgangsregeling wordt verlengd