Het vermogen van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

27-03-2020

In ons eerdere artikel Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf van alle bakkers, voor alle bakkers is verteld wat het Sociaal Fonds is en doet. Ook nodigden we u uit om mee te denken over en ideeën aan te reiken voor nieuwe projecten voor de bakkerijbranche. Dit artikel gaat in op het vermogen van het Sociaal Fonds, en wat ermee gedaan wordt.

Waarom vermogen?

Vermogen ontstaat wanneer het Sociaal Fonds minder geld aan subsidies uitgeeft dan het aan premie ontvangt. Het is niet toegestaan om de premie geheel of grotendeels op een spaarrekening te zetten. Dan wordt het geld namelijk niet uitgegeven aan de 'bestedingsdoeleinden' die in de huisregels (statuten) zijn omschreven. Vermogen is in het vorige artikel omschreven als ‘Reservering toekomstige projecten’. Dat geeft goed aan wat het doel van het vermogen is: bestaande en nieuwe gesubsidieerde (meerjarige) projecten kunnen nog enige tijd worden betaald, ook wanneer er geen premie meer binnenkomt.

Hoeveel vermogen is er?
Het bestuur van het Sociaal Fonds heeft besloten om een vermogen aan te houden van maximaal 1 premiejaar. Dat is ongeveer 7 miljoen euro. In de afgelopen jaren zijn de uitgaven beperkt gebleven tot circa 5 miljoen euro. Dat betekent dat het vermogen met 2 miljoen euro per jaar groeit. Vorig jaar is besloten om gedurende 15 maanden (1 augustus 2019 t/m 31 oktober 2020) geen premie te innen, zodat het vermogen niet hoger wordt dan afgesproken.

Wat gebeurt er met het vermogen?
Het vermogen van het Sociaal Fonds wordt niet gebruikt om geld te verdienen (speculeren) op de aandelenbeurs. Het vermogen is verdeeld over 30% aandelen en 70% obligaties, met reëel vermogensbehoud als doel. Deskundigen noemen dat ook wel een ‘defensief beleggingsprofiel’. Daarnaast vindt het bestuur het belangrijk dat met het vermogen een maatschappelijk verantwoorde bijdrage wordt geleverd aan de samenleving, een duurzame economie en het milieu. Voor het beheer van het vermogen is gekozen voor Triodos Vermogensbeheer.

Triodos Bank
Triodos Vermogensbeheer rapporteert elk kwartaal aan het bestuur van het Sociaal Fonds over de resultaten van de beleggingen en de stand van het vermogen. In de laatste bestuursvergadering van het jaar worden de beleggingskeuzes mondeling toegelicht en besproken. Triodos hanteert voor de beleggingen intern vastgestelde minimumstandaarden. Ook gaat Triodos uit van duurzame transitiethema’s die moeten leiden tot antwoorden en oplossingen voor de volgende maatschappelijke vragen:

Duurzame voeding en landbouw
Hoe kunnen we de wereld op duurzame wijze voeden?

Duurzame mobiliteit en infrastructuur
Hoe kunnen we op een duurzame manier mobiel zijn, leven en werken?

Hernieuwbare grondstoffen
Hoe kunnen we eindige hulpbronnen weer aanvullen?

Circulaire economie
Hoe kunnen we zo efficiënt en zo lang mogelijk gebruik maken van hulpbronnen?

Vitale en gezonde mensen
Hoe kunnen we gezond en gelukkig worden?

Innovatie voor duurzaamheid
Hoe kunnen we door innovatie een duurzame toekomst tot stand brengen?

Inclusieve samenleving
Hoe kunnen we een samenleving tot stand brengen waarin iedereen volledig kan participeren?

Meer informatie en vragen
Kijk op www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl en www.triodos.nl. Vragen kunt stellen aan de secretaris via info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl