Hervatting premie-inning Sociaal Fonds

09-10-2020

Iedere maand of iedere vier weken betaalt u premie aan Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Rond 26 juli 2019 ontving u een brief waarin u werd geïnformeerd dat deze premie tijdelijk (15 maanden) werd stopgezet. Vanaf november 2020 hervatten wij het innen van de premie.

Waarom werd de premie tijdelijk stopgezet?
Het bestuur van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf heeft dit besloten om aanvullende vermogensvorming tegen te gaan.
 
Wat betekende dit voor u?
De laatste nota die u ontving, had betrekking op periode 6/mei 2019. Deze nota ontving u in de maand juli 2019. De nota’s welke betrekking hebben op periode 7/juni 2019 tot en met periode 9/augustus 2020 zijn niet verzonden. U ontvangt de eerstvolgende nota op 11 november 2020 (maand) / 18 november 2020 (4 weken) die betrekking heeft op periode 10/september 2020.
 
Verloningsperiode Startdatum Uiterste aanleverdatum Nota datum Vervaldatum
4WK P10
(07-09-2020)
06-11-2020 18-11-2020 02-12-2020
MND Sept
(01-09-2020)
30-10-2020 11-11-2020 25-11-2020
 

Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact met ons op via 050 522 50 15. Wij zijn beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur uw e-mail naar sociaalfonds@bakkerspensioen.nl. Als u  belt of mailt, vermeld dan  uw werkgeversnummer. Wij kunnen u dan  beter van dienst zijn.