CAO Bakkersbedrijf: overeenstemming bereikt

15-12-2020

De achterbannen van CNV en FNV hebben het eindbod van de werkgeversorganisaties NBOV en NVB voor een nieuwe CAO Bakkersbedrijf op 14 december 2020 aanvaard. Daarmee hebben partijen overeenstemming bereikt voor een nieuwe CAO Bakkersbedrijf.
  • Looptijd van de CAO: 10 maanden, van 1 augustus 2020 tot en met 31 mei 2021.
  • Aanpassing lonen: 0,5% per 1 januari 2021 (maand) / 3 januari 2021 (4-weken/week).
  • Partijen spreken uit de pensioenpremie vanaf 1 januari 2022 in 3 jaar tijd gefaseerd te verhogen met in totaal 3,3% van de pensioengrondslag. De voor 2022, 2023 en 2024 geldende percentages worden per jaar vastgesteld.
  • In 2021 handhaven partnerpensioen op spaarbasis. Dit betekent handhaven van 14% pensioenpremie van het salaris (25,7% van pensioengrondslag).
  • De cao-loontabellen worden gewijzigd in 16 t/m 20 jaar, gevolgd door 0 functiejaren e.v.
  • Partijen bespreken gedurende de looptijd van de nieuwe cao de resultaten en aanbevelingen van het AWVN-rapport: “Kijken in de ziel van …bakkers”, een onderzoek naar de wenselijkheid van 1 of 2 cao’s (november 2020).
  • Partijen onderzoeken gedurende de looptijd van de nieuwe cao de mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid door het eerder stoppen met werken. In het onderzoek worden ook de mogelijkheden van subsidie op grond van de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (DIEU) bestudeerd.