Ongewenste omgangsvormen

Volgens het CAO Bakkersbedrijf dienen zowel werkgevers als werknemers ongewenste omgangsvormen te bestrijden. Zowel werkgevers als werknemers die worden geconfronteerd met (vragen over) seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld kunnen gratis onderstaande vertrouwenspersonen raadplegen. Tevens biedt de CAO Bakkersbedrijf de mogelijkheid om tegen een persoon die zich aan ongewenste omgangsvormen schuldig maakt, een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie.

Vertrouwenspersoon
Er zijn drie vertrouwenspersonen op het gebied van ongewenste omgangsvormen die u kunt benaderen:
  1. Mevrouw A. Luijendijk, vertrouwenspersoon/psycholoog, omgeving Amsterdam, telefoon 06- 5250 2378.
  2. Mevrouw E. Vromans, vertrouwenspersoon/bedrijfsmaatschappelijk werkster, omgeving Rotterdam, telefoon 06 - 5250 0893.
  3. Mevrouw J. Veltkamp, vertrouwenspersoon/bedrijfsmaatschappelijk werkster, omgeving Zwolle, telefoon 06 - 5250 1455.
Indien de vertrouwenspersoon niet aanwezig is, kunt u bellen met het meldpunt 088 - 272 60 26 (Secretariaat Interventies Arbo Unie) of een e-mail sturen naar vertrouwenspersoon@arbounie.nl

Klachtencommissie
Indien u klachten heeft, kunt u zich richten tot:

Klachtencommissie Bakkersbedrijf
Antwoordnummer 4092
3500 VB  Utrecht
info@KlachtencommissieBakkersbedrijf.nl