Vergoeding Verletkosten Vakbondsverlof

De verletkosten van werknemers, die aan bepaalde vergaderingen van hun vakbond deelnemen, worden aan de werkgever vergoed door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Al sinds jaar en dag is in de CAO Bakkersbedrijf vastgelegd, dat werknemers, die lid zijn van een vakbond, recht hebben op vrijaf met behoud van loon om aan vakbondsvergaderingen deel te kunnen nemen. Hierbij gelden overigens wel enkele restricties: zie artikel 40.2 van de CAO Bakkersbedrijf.

Het doorbetalen van het loon komt voor rekening van de werkgever. De werkgever kan voor het doorbetalen van het loon een vergoeding aanvragen bij het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, postbus 332, 2800 AH Gouda. Bij het verzoek dient de werkgever de originele brief van hun vakbond bij te voegen, waarin verzocht is om de betreffende werknemer vrijaf te geven om een bepaalde vakbondsvergadering bij te kunnen wonen. De vergoeding bedraagt € 150,- per dag.