ROBO

Op ongeveer 20 ROC’s worden leerlingen opgeleid tot (banket)bakker, in een BOL- of BBL-traject. Een groot deel van de opleiding vindt plaats in het bedrijfsleven. Daarom is het van belang dat er afstemming is tussen onderwijsveld en bedrijfsleven. In onze branche vindt deze afstemming sinds een paar jaar plaats in de ROBO’s (Regio Overleg Bakkerij Onderwijs). Hierdoor is een belangrijke impuls gegeven aan een gestructureerde samenwerking tussen de betrokken partijen. In de ROBO zijn praktijkbegeleiders, docenten en adviseurs van SBB vertegenwoordigd. 

Nieuwsbrief
Twee keer per jaar verschijnt de ROBO-nieuwsbrief met uiteenlopende informatie op het gebied van onderwijs. Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Beleidscommissie Onderwijs van het Georganiseerd Overleg Bakkersbedrijf (NBOV, NVB, FNV en CNV Vakmensen) en Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Als u de ROBO-nieuwsbrief wilt ontvangen, dan kunt u dat aangeven op de contact-pagina van deze website.