Premie Betalingsvoorwaarden

Nota’s van de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf moeten in euro’s zijn betaald op de vervaldatum op de nota. Als u betaalt via automatische incasso, zorgt u er dan voor dat er voldoende saldo op de bankrekening staat om de nota te kunnen incasseren.

Betaalt u de nota te laat, dan bent u onmiddellijk in verzuim. U betaalt dan wettelijke rente over de openstaande nota. Betaalt u na de eerste herinnering nog niet, dan bent u ook verplicht de wettelijke en buitengerechtelijke incassokosten en andere kosten die de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf maakt, te betalen. Zie artikel 4 Financieringsreglement. 

De Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf kan vorderingen op u onmiddellijk opeisen in de volgende situaties:
  • als de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf informatie heeft waaruit blijkt dat u niet aan uw (betalings)verplichtingen kunt voldoen;
  • bij liquidatie, faillissement of aanvraag van surseance van betaling.

Vragen
Neem dan contact op: 050 - 522 50 15. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur uw e-mail naar sociaalfonds@bakkerspensioen.nl. Als u belt of mailt, houd dan uw werkgeversnummer bij de hand. De administratie kan u dan beter van dienst zijn.