CAO apr15 - sep16

Hieronder staat de laatste CAO-tekst en bijbehorende bijlagen. De CAO loopt van 01 april 2015 t/m 30 septemer 2016.

CORRECTIE op CAO-boekje (blz. 19): 
In het nieuwe CAO-boekje ontbreekt in artikel 2.5 (loontabel per 1 april 2016/27 maart 2016) per abuis het uurloon bij salarisschaal 4, functiejaar/periodiek 10: € 15,01. Dit uurloon is in de aangemelde CAO opgenomen en is derhalve van toepassing. In onderstaande digitale versie van het CAO-boekje is dit uurloon wel opgenomen.