RI&E Industriƫle bakkerijen

De vakorganisaties FNV en CNV hebben i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) een RI&E instrument voor de Industriële Bakkerij opgesteld. Het RI&E instrument is er voor alle Industriële Bakkerijen in Nederland. Aan het gebruik van de RI&E zijn geen kosten verbonden. U kunt een account aanvragen door een mail te sturen naar info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl met als onderwerp RI&E accountaanvraag.  

Waarom een RI&E maken?
Het maken van de RI&E is een wettelijke verplichting. Maar het is meer dan dat. Het zorgt er ook voor dat u weet waar u winst kunt behalen als het gaat om bescherming van de medewerkers. Ook maakt de RI&E de organisatie bewust van de risico’s en de beschermende maatregelen. Bewust zijn van het risico is belangrijk voor veilig en gezond werken door de medewerkers. Door medewerkers (en hun leidinggevende) actief te betrekken werkt u daarmee direct aan veiliger en gezonder gedrag. 

Opleiding RI&E Industriële Bakkerij
Het is mogelijk om een opleiding te volgen waarbij deelnemers inzicht krijgen in en de basisvaardigheid leren hoe zij de RI&E en de Arbo catalogus praktisch kunnen toepassen in hun bedrijfssituatie. Kijk voor meer informatie op de site van het NBA. 

Handleidingen en tips
Om u op weg te helpen bij het maken van de RI&E zijn een aantal handleidingen opgesteld:
  • Tips voor het maken van de RI&E
  • Betrekken van medewerkers bij de RI&E
  • Snelstart instructie: basishandelingen bij het opzetten van de RI&E 
  • Handleiding Basisgebruiker AMS