Vitaliteitsregeling

In de CAO Bakkersbedrijf is de vitaliteitsregeling geïntroduceerd. De vitaliteitsregeling staat voor 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw. De introductie van de vitaliteitsregeling is een belangrijke stap richting een leeftijdsbewust personeelsbeleid in de bakkerijbranche. Langer doorwerken door de verhoging van de AOW-leeftijd wordt daardoor makkelijker.

Iedere parttime of fulltime werkende medewerker van zestig jaar of ouder kan en mag deelnemen aan de vitaliteitsregeling. Werkgever en werknemer maken samen afspraken over het nieuwe rooster. In het Informatieboekje Vitaliteitsregeling vindt u alles over de regeling.
Aanmelden Vitaliteitsregeling
Aanmelden voor de vitaliteitsregeling kan via het formulier “Melding deelname Vitaliteitsregeling”.

Geef de nieuwe loongegevens door via de loonaangifte. Dit betekent:
  • LET OP (verzoek Belastingdienst): vermeld 90% van de voormalige contracturen (nieuwe arbeidsduur is 80% van voormalige contracturen)
  • 90% van het oude functieloon 

Het Bakkers Pensioenfonds berekent op basis van de aanmelding en uw loonaangifte de juiste premie en registreert de volledige pensioenopbouw bij uw werknemer (100%). Het Bakkers Pensioenfonds brengt de volledige premie bij u in rekening (100%).
Geen deelname
Besluit u om niet deel te nemen, vul dan het formulier “Melding geen deelname Vitaliteitsregeling” in. Om de regeling te beëindigen vult u het formulier “Melding beëindiging deelname Vitaliteitsregeling in.
Afwijken
Afwijken van de regeling kan alleen na toestemming van de Adviescommissie Arbeidsomstandigheden. Het formulier om dispensatie aan te vragen vindt u hieronder.
Compensatie
Voor werkgevers die relatief veel werknemers van 60 jaar en ouder in dienst kunnen onder bepaalde voorwaarden een compensatie aanvragen. Via onderstaand formulier kan de compensatie worden aangevraagd.
Heeft u vragen? 
Kijk dan bij de veelgestelde vragen voor werkgevers of voor werknemers.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk Vitaliteitsregeling.